Gỗ Nguyên Liệu

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các chủng loại gỗ nguyên liệu cho thợ mộc ở dạng tròn và dạng hộp: Gõ Đỏ, Gõ Vàng, Gõ Mật, Hương, Cẩm, Căm Xe...