Sofa Nguyên Tấm, Nguyên Khối

Chúng tôi sản xuất các loại sofa nguyên tấm, sofa nguyên khối, sofa hai băng nguyên khối từ các loại gỗ tự nhiên như: Cẩm, Gõ Đỏ, Hương Huyết...