Gỗ Xây Dựng

Chúng tôi cung cấp các loại gỗ xây dựng dạng hộp như: Căm Xe, Cà Chít...Cung cấp sỉ, lẻ theo nhu cầu.